Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

4388 5b80 420
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
5213 24b0 420
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
0446 820c 420
Reposted fromLane Lane viamefir mefir
Przez cały czas czułam się jak kot, którego ktoś trzyma na kolanach wbrew jego woli i mocno, choć łagodnie głaszcze.
— Lucy Maud Montgomery – Emilka szuka swojej gwiazdy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
8204 3eca 420
Reposted fromniente niente viamefir mefir
6295 e8c5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarbuzy arbuzy

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach. 

— Herta Müller - Huśtawka oddechu
7711 c443 420
Reposted fromGosha Gosha viaretaliate retaliate
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
1048 8993 420
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul

February 23 2019

3702 b238 420
Reposted fromsnuggle snuggle viahornypigeon hornypigeon
8177 1b61 420
6876 b7db 420
...
3254 f0b4 420
Reposted fromolaosa olaosa viazapachsiana zapachsiana
2751 9f5a 420
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viadefinicjamilosci definicjamilosci

February 18 2019

0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...